Centrum denních služeb Letovice

Poslání Centra denních služeb Letovice

 

Posláním CDSL je nabídnout lidem  s mentálním a kombinovaným
postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících
schopností a dovedností v následujících oblastech:

 • navazování, udržení a rozvíjení společenských kontaktů s vrstevníky
  a širší společností
 • smysluplné využívání volného času
 • sebeobsluha a běžné společenské jednání
 • dodržování hygienických návyků

 

Cílová skupina klientů Centra denních služeb Letovice

 1. Do CDSL lze přijmout lidi s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let, kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu v komunikačních a sociálních dovednostech. Do CDSL jsou přijímání klienti, kteří dovrší svůj věk od 19 do 64 let v době uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 2. Skupiny zájemců s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením, které nelze přijmout do CDSL:
 •  osoby prakticky a totálně hluché
 •  osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či  jinou specifickou péči (např. lidé s agresivními projevy)
 • osoby bez mentálního postižení
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CDSL (např. mají nepřekonatelný odpor k lidem s tělesným postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 • klienti, kteří by požadovali od CDSL zajistit službu svozu a rozvozu a přitom bydlí ve vzdálenosti nad 10 km od budovy CDSL
 • lidé nad 64 let věku
 • osoby se schizofreniía bipolární afektivní poruchou (manio-depresivní psychóza)

Principy Centra denních služeb Letovice

Partnerský přístup ke klientům

Klient je vždy rovnocenným partnerem. O poskytování služby je veden dialog mezi pracovníkem a klientem, nikdy to není nařízení ze strany pracovníka, rodiny, jiné organizace. Klient je podporován k vyjádření svých přání, pocitů, názorů apod.

Individuální přístup

Klient je samostatná jedinečná osoba se svým životním příběhem. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám, návykům a zvykům jednotlivých klientů a vedla k naplnění jejich individuálních cílů.

Odborný přístup

Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků sociální práce a využívají poznatků z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech - speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotní vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují.

Kolegialita mezi pracovníky

Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta.

 

Co nabízíme

 1. Nabídka pestrých a zajímavých aktivizačních programů. Díky individuálnímu plánování je možné se věnovat individuálním potřebám a přáním klientů.
 2. Podpora klientů v samostatnosti, v samostatném rozhodování a v uplatňování svých práv.
 3. Podpora klientů v rozvoji komunikačních dovedností, sociálních vztahů
  a v orientaci v běžném prostředí.
 4. Rozvíjení pracovních dovedností, návyků a činností potřebných pro běžný život.
 5. Zajištění každodenní péče umožňuje pečujícím rodinám odpočinek nebo docházení do zaměstnání.
 6. CDSL nabízí podmínky k osobní hygieně.

 

Časový interval poskytování služby CDSL

Pracovní dny:

8:00 h – 16:30 h

                                                                         

Kam dál?

 

Služba funguje ve vzájemné návaznosti a propojení se službou Chráněné bydlení Letovice.                                      

Děkujeme našim partnerům a dárcům

    Ministerstvo práce a sociálních věcí   Město Brno                   Město Kuřim

                 

 

Evangelická akademie Brno  Rádio ProglasNadace Divoké husy

 

 

ropjveubar-czropjvbar

 

 

 

Uložit

Uložit

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha