Chráněné bydlení Nosislav

Chráněné bydlení Nosislav (dále CHBN) je pobytová služba, která nabízí možnost lidem se středním a těžkým postižením starším 40 let žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy.      

Pro koho tu jsme?

CHBN je určené pro lidi starší 40-ti let, kteří jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci.

Základní principy CHBN

 ► podpora přirozených vztahů

Pracovníci CHBN při poskytování služby motivují a podporují klienta v udržování jeho přirozených vazeb s okolím.

► podpora soběstačnosti

Pracovníci CHBN podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

► individuální přístup

Pracovníci CHBN se při poskytování služby snaží pružně reagovat na změny ze strany klienta a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit potřebám klienta.

► profesionální přístup

Pracovníci CHBN udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

► respekt k duchovním potřebám 

Pracovníci CHBN při poskytování služby plně respektují duchovní potřeby klienta.

► zachování důstojnosti

Pracovníci CHBN podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva.

 

Chráněné bydlení si klade tyto cíle:

1. Podporovat a udržovat soběstačnost klienta, který z důvodu věku a postižení není schopen zajišťovat své životní potřeby v nezbytné míře samostatně, a zajistit mu podmínky pro důstojný život.

2. Vytvářet domácí prostředí

3. Podporovat klienty v udržování kontaktů s okolím a rodinou.

 

 

Stáhněte si:

Kontakt:

Vinohradská 486, 691 64 Nosislav

Mgr. Lenka Krutinová - vedoucí, sociální pracovnice - t: 737 218 420

asistentky (přítomné 24 hodin/7dní v týdnu) - t: 730 572 934

 

Stavba Chráněného bydlení Nosislav byla financován Evropskou unií

eu-vetybar

ropjvbar        logo-jmkbar-cz

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Děkujeme našim partnerům a dárcům

    Ministerstvo práce a sociálních věcí   Město Brno                   Město Kuřim

                 

 

Evangelická akademie Brno  Rádio ProglasNadace Divoké husy

 

 

ropjveubar-czropjvbar

 

 

 

Uložit

Uložit

NAZEV WEBU