Chráněné bydlení Nosislav

Chráněné bydlení Nosislav (dále CHBN) je pobytová služba, která nabízí možnost lidem se středním a těžkým postižením starším 40 let žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy.      

Pro koho tu jsme?

CHBN je určené pro lidi starší 40-ti let, kteří jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci.

Základní principy CHBN

 ► podpora přirozených vztahů

Pracovníci CHBN při poskytování služby motivují a podporují klienta v udržování jeho přirozených vazeb s okolím.

► podpora soběstačnosti

Pracovníci CHBN podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

► individuální přístup

Pracovníci CHBN se při poskytování služby snaží pružně reagovat na změny ze strany klienta a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit potřebám klienta.

► profesionální přístup

Pracovníci CHBN udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

► respekt k duchovním potřebám 

Pracovníci CHBN při poskytování služby plně respektují duchovní potřeby klienta.

► zachování důstojnosti

Pracovníci CHBN podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva.

 

Chráněné bydlení si klade tyto cíle:

1. Podporovat a udržovat soběstačnost klienta, který z důvodu věku a postižení není schopen zajišťovat své životní potřeby v nezbytné míře samostatně, a zajistit mu podmínky pro důstojný život.

2. Vytvářet domácí prostředí

3. Podporovat klienty v udržování kontaktů s okolím a rodinou.

 

 

Stáhněte si:

Kontakt:

Vinohradská 486, 691 64 Nosislav

Mgr. Lenka Krutinová - vedoucí, sociální pracovnice - t: 737 218 420

asistentky (přítomné 24 hodin/7dní v týdnu) - t: 730 572 934

 

Stavba Chráněného bydlení Nosislav byla financován Evropskou unií

eu-vetybar

ropjvbar        logo-jmkbar-cz

 

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Děkujeme našim partnerům a dárcům

    Ministerstvo práce a sociálních věcí   Město Brno                   Město Kuřim

                 

 

Evangelická akademie Brno  Rádio ProglasNadace Divoké husy

 

 

ropjveubar-czropjvbar

 

 

 

Uložit

Uložit

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha