V neděli se dvě klientky Chráněného bydlení Ovečka, zúčastnili farního výletu do Mariánského údolí, který organizovala paní farářka Jana Hofmanová. Společně s dalšími farníky se vyšlo ke kapličce Mitrovských, kde se konala bohoslužba a byla pauza na svačinu. Klientky z Ovečky se pak vrátily zpátky a ostatní pokračovali k Muchově boudě.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun