Než se pustíme do záhonků, natrénujeme práci s hlínou na našich pokojovkách.

20190319_150321

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun