Listopad, čas hudby a dobrosrdečnosti

30. listopadu 2021
Listopad, čas hudby a dobrosrdečnosti
30. listopadu 2021 - Listopad, čas hudby a dobrosrdečnosti

10.11. jsme byli pozváni na Koncert pro Vážku, který pro brněnské kontaktní místo České alzheimerovské společnosti uspořádala ZUŠ Kuřim. Paní ředitelka Zámečníková s paní zástupkyní Mgr. Strážnickou zorganizovaly a spolu s pedagogickým sborem nacvičili s dětmi hudebních oborů krásné představení, které pohladilo na duši všechny přítomné. Ač bylo v hledišti kulturního sálu ZUŠ komorní uskupení posluchačů, byla zde cítit příjemná a jímavá atmosféra, kterou pomohl navodit doprovodným slovem i pan MgA. Kučera. Výtěžek jako každý rok věnovali na podporu KM ČALS v Brně.

Ale to není všechno! 23.11. jsme byli na koncertě ZUŠ Veveří v brněnském kulturním domě Rubín. Můj obdiv sklidil pan ředitel MgA. Halíček, který se s paní zásupkyní Mgr. Zedekovou ani letos nezalekli nejistoty covidové doby a spolu s pedagogy nacvičili a připravili hudební i taneční program s žáky ZUŠ Veveří. Koncert byl taktéž dobročinný na podporu KM ČALS v Brně. K výtěžku ze vstupného (které bylo dobrovolné) přidali ještě výtěžek z prodeje obrazů a výrobků žáků, z prodeje občerstvení a knihy k 70. výročí ZUŠ Veveří. Poměrně velký sál byl zaplněn do poslední židle, a ani respirátory nezkazily zážitek z tohoto večera plný úžasných výkonů žáků ZUŠ Veveří.

Jako zástupce KM ČALS v Brně děkuji i takto na dálku všem zúčastněným: vedení obou základních uměleckých škol v Kuřimi i v Brně Veveří, pedagogům, žákům, pánům fotografům a dobrovolníkům, kteří přispěli k uskutečnění obou kulturních dobročinných večerů.

Zvláště v této nejisté době, kdy se různá opatření mění ze dne na den, to byla velká odvaha a my si takového počinu podpořit nás finančně o to více vážíme. Vzhledem k tomu, že všechny naše aktivity poskytujeme zdarma, jsme vděčni za jakoukoli podporu. I díky výtěžku z těchto koncertů můžeme nadále poskytovat služby klientům KM ČALS pestré a kvalitní. Přidanou hodnotou je i možnosti rozšířit na těchto akcích povědomí o naší činnosti širší veřejnosti.

Závěrem ještě jednou děkuji oběma školám za to, že fandí kontaktnímu místu a že nás provází už tolik let.

Krásný advent přeje Klára Šenkyříková, vedoucí KM ČALS v Brně. 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let