Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 dodržujeme v brněnské Diakonii a v pobočkách v Letovicích a v Nosislavi tato opatření

  • povinné nošení roušek při práci s klientem
  • zvýšená hygienická opatření na všech pracovištích (dezinfekce povrchů, opakované větrání, časté měnění ručníků a utěrek, k dispozici jsou také papírové ručníky, dezinfekce při vstupu do domu)
  • osobní konzultace a jednání se zájemci o službu možné vždy po telefonické domluvě a za dodržení hygienických opatření (rouška, dezinfekce rukou)

V jednotlivých sociálních službách dále platí:

  • Centrum denních služeb Brno – služba zůstává nadále uzavřena z důvodu nařízení vlády, otevřena bude pravděpodobně 22. 6. 2020
  • Centrum denních služeb Letovice – služba je od 25. 5. 2020 opět otevřená, do služby můžou docházet všichni klienti, kteří doloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, dodržují zvýšená hygienická opatření a nejsou starší 50 let. Doprovázející osoba nevstupuje do prostor zařízení.
  • Chráněné bydlení Nosislav – jsou opět povoleny návštěvy klientů, navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je jí změřena teplota. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. 2 osoby u jednoho klienta ve stejném čase, ideálně na zahradě příp. na pokoji klienta, nikdy ve společných prostorách služby.
  • Chráněné bydlení Letovice - jsou opět povoleny návštěvy klientů, navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a je jí změřena teplota. Návštěvy mohou probíhat v režimu max. 2 osoby u jednoho klienta ve stejném čase, ideálně na zahradě příp. na pokoji klienta, nikdy ve společných prostorách služby.
  • Chráněné bydlení Ovečka – návštěvy v bydlení nejsou zatím povoleny, návštěvy mohou probíhat mimo budovu Diakonie.
  • Pečovatelská služba Brno – klienti, kterým to umožňuje zdravotní stav nadále po dobu služby mají roušku. Pracovníci používají ochranné pomůcky – roušky, rukavice a při příchodu ke klientovi si dezinfikují ruce.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun