Opora od našich patronů

5. srpna 2020

Naše brněnské středisko se těší ze spolupráce s šesti evangelickými farními sbory. Někde je spolupráce intenzivní, někde méně. Jedním ze sborů, se kterým máme dlouhodobý a intenzivní vztah, je Farní sbor Českobratrské církve evangelické Brno I. Je mimo jiné patronem našeho Chráněného bydlení Ovečka.

Duchovní opora
5. srpna 2020 - Opora od našich patronů

A tou, která do vztahů snaší pobočkou vkládá mnoho svých sil a času, je paní farářka Jana Hofmanová. Klienti Chráněného bydlení Ovečka se s Janou Hofmanovou vrámci Biblické hodinky setkávají přibližně jednou zadva měsíce. Tato setkání jsou mezi klienty velmi oblíbená a účastní se jich většina klientů. Vždy objeví něco nového a zajímavého z Bible a navzdory svým onemocněním se i aktivně zapojují. Nicméně nejvíc se těší zespolečného zpívání. Kromě těchto pravidelných sešlostí přichází paní farářka do chráněného bydlení i například na Vánoční setkání a vždy si připraví krátké zamyšlení, které dodává těmto akcím duchovní rozměr. V rámci Noci kostelů pak spolu s Janou Hofmanovou navštívili klienti kostel Jana Amose Komenského - Červený kostel a poslechli si varhanní koncert a vystoupení dětského pěveckého sboru. Farní sbor Brno I pořádá také takzvané Díkčinění - dobročinný bazárek, na který klienti chráněného bydlení věnují své výrobky z předchozích společných setkání. Velmi si vážíme spolupráce s farními sbory. Jsou pro nás oporou, partnery a inspirací.

Jitka Navrátilová, vedoucí CHBO

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun