Pečujeme o klienty, ale i o sebe

6. září 2018

"Lidský přístup a profesionální péče o každého klienta "na míru". To je náš standard, který na naše pracovnice klade vysoké nároky. Proto je třeba pečovat i o ně." (Petra Stávková, vedoucí CDSB)

Pečujeme o klienty, ale i o sebe
6. září 2018 - Pečujeme o klienty, ale i o sebe

V centru denních služeb našeho brněnského střediska (dále jen centrum) je prý příjemné pobýt. To slýcháváme nejen od našich klientů, ale nezřídka i od návštěv, které k nám zavítají, aby se podívaly, jak to u nás chodí.

Služby centra jsou určeny lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Snaha o udržení co nejvyšší míry soběstačnosti, za pomoci různých technik jako je ergoterapie, muzikoterapie, procvičování paměti, paměťových her, vzpomínání, povídání nebo jen zdánlivě obyčejné „být tady a teď spolu“ v klidné atmosféře, patří k dobré praxi centra. Lidský, blízký vztah, snaha o individuální přístup, ke každému „na míru“ a zároveň profesionální péče, to klade na pracovníky centra vysoké nároky.  K tomu, aby těmto nárokům dostáli, je třeba pečovat také o ně samotné.

Konkrétně tedy pracovnice – tři dámy z profesního týmu centra se průběžně vzdělávají, nepřetržitě si zvyšují kvalifikaci. Každoročně je čeká nejméně 24 hodin vzdělávacích kurzů, stáží nebo účasti na odborných konferencích. Mají možnost si samy zvolit z širokých možností a nabídky. Jedná se zejména o oblast komunikace, se zaměřením na specifika komunikace u lidí trpících demencí, trénink paměti, různé aktivizační techniky - například zahradní terapie, výtvarné techniky, validační terapie – tak, aby to bylo téma zajímavé pro ně samotné a aby to bylo přínosem i pro centrum a naše klienty. Kvalitní vzdělávání nemusí být drahé, ale téměř nikdy není zadarmo. Proto jsme vděčni za dary, za finanční pomoc. Momentálně třeba Výboru dobré vůle – nadaci Olgy Havlové, který nám poskytl prostředky právě na vzdělávání pracovníků pečujících o seniory.

Být dobrým zaměstnancem Diakonie znamená nejen „chodit do práce“, ale především pracovat spolu, být součástí společenství, pracovat s fortelem, vědět,  co a jak děláme a proč to děláme, být odpovědný za svoji práci, za službu, ve které pracuji, zvládnout i nelehké situace a zároveň být profesionálem. Pracovat s nadějí, a především vždy s ohledem na člověka, s úctou a respektem milosrdně dopomáhat k dobrému životu.

Děkujme za jejich nasazení, laskavost a lidský přístup.

Centrum denních služeb v Brně poskytuje své služby v pracovních dnech od 7.00 do 16.30 hodin. Máme volné kapacity, rádi Vám pomůžeme!

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun