Poradenství a podpora pečujících u vás doma

10. října 2018

Poradenství a podpora pečujících v domácnosti.

klepání na dveře

Klára Šenkyříková, vedoucí KM ČALS v Brně, tel: 734 166 378, e-mail: km.brno@diakonie.cz

 

POradenství a podpora pečujících u vás doma
10. října 2018 - Poradenství a podpora pečujících u vás doma

Ve službě v kontaktním místě České alzheimerovské společnosti v Brně se občas setkávám s lidmi, kteří pečují o svého blízkého s demencí: o svou maminku, tatínka nebo prarodiče a potřebovali by se poradit o tom, jak nejlépe s tímto nemocným komunikovat, jak k němu přistupovat. Nebo jak vyřešit technické záležitosti, které oni už tolik nevidí: úprava prostředí ve kterém žije, aby se snížilo riziko pádu, vhodné kompenzační pomůcky,…

Potřebné informace se ale k těmto pečujícím nemohou dostat, protože někteří nemají, kdo by jim blízkého nemocného „pohlídal“, aby mohli odejít z bytu. Je poměrně dost lidí, kteří jsou pečovateli 24 hodin denně bez možnosti vzdálení se od nemocného. Nebo jiný případ. Dcera se začala starat o svou maminku a chtěla by ona i její děti a manžel získat potřebné informace a mít možnost si promluvit o dané situaci. V tomto případě sice může někdo pečující zastoupit, ale dozvědět se něco o této nemoci mají zájem i ostatní členové rodiny. Celou rodinu dostat k nám do kanceláře je logisticky náročné, ale doma, kde všichni žijí, se potkají určitě. Proto mě napadla možnost práce s rodinou a s člověkem s demencí v jeho přirozeném prostředí, doma.

Nabízíme tedy poradenství v domácnosti pečujících, kteří se starají o rodinného příslušníka s demencí.  Budou tak moci zůstat v blízkosti nemocného a informace přijdou za nimi J. Budou mít čas a bezpečný prostor pohovořit si o své těžké situaci. Pokusíme se společně zjistit, jak by se daná situace mohla zvládat co možná nejlépe pro pečujícího i nemocného.

V dnešní době internetu je sice možné vyhledat si o čemkoli cokoli, ale já ze své zkušenosti můžu říct, že řeším-li nějaký problém a mám možnost promluvit si o tom s někým, kdo má podobnou osobní zkušenost, je pro mě takový rozhovor inspirativní a úlevný.

A právě proto nabízíme poradenství ve vaší domácnosti. Abyste se mě mohli zeptat na cokoli z problematiky Alzheimerovy choroby a já vám pomohla zorientovat se v dané náročné situaci.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun