S příchodem „Alzheimera“ nemusí všechno skončit.

30. ledna 2020

„S maminkou se něco děje. Často nás obviňuje, že jí přerovnáváme věci, že jí něco někam schováváme. Bývá často podrážděná a náladová. Jednou to vypadalo, že netrefila na nákup, vrátila se s prázdnou taškou, nebo možná zapomněla, že chtěla jít do samoobsluhy. Někdy si taky plete dny, je přesvědčená, že jsme na nějakou hodinu na něco domluvené, ale je to omyl. Je to teď hodně těžké.“

Alzheimer nemusí znamenat konec
30. ledna 2020 - S příchodem „Alzheimera“ nemusí všechno skončit.

Pokud je Vám tento popis známý, pokud sami zažíváte podobné situace s někým z vašich blízkých, pak možná právě Vám může při zvládání Vašeho problému pomoci Centrum denních služeb Brno.

Rodinné prostředí a bezbariérový přístup, trpělivé a zkušené sociální pracovnice a pečovatelky, pestrý denní program, laskavé a citlivé zacházení s těmi, kteří se sami o sebe nepostarají, erudované poradenství pro pečující.

 Posláním Centra denních služeb Brno je udržení či zlepšení kvality života seniorů a lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. 

Klientům poskytujeme péči a přiměřenou podporu v aktivitách denního života, jsou podporováni v přiměřeném pohybovém režimu, ve verbální i neverbální komunikaci, snažíme se je citlivě zapojit do společenských aktivit. Také pomáháme klientům při osobní hygieně nebo poskytujeme podmínky pro osobní hygienu,  zajištujeme stravu, nabízíme i pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Neváhejte se na nás obrátit, jsme zde pro vás.

Služby centra jsou poskytovány v sídle brněnského střediska Diakonie - Hrnčířská 27, ve všední dny od 7.00 do 17:00 hodin. Kontakt: cdsb@diakoniebrno.cz, www.brno.diakonie.cz.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let