Dobrovolníci našeho programu pravidelně navštěvují pacienty Psychiatrické nemocnice v Brně - Černovicích, kteří trpí každodenní samotou a opuštěním.

Od dobrovolníků očekáváme trpělivost, ochotu naslouchat a schopnost vcítit se do situace pacienta. Preferujeme zájemce o dlouhodobější spolupráci.

Dobrovolníkům zajistíme ve spolupráci s psychiatrem vstupní školení a pravidelná setkávání s koordinátorem programu (možnost řešit problematické situace při práci s pacienty, prostor pro dotazy dobrovolníků, atd.)

Máte o program zájem? Kontaktujte nás:
Bc. Jitka Navrátilová, 730 162 177, nebudsam@diakoniebrno.cz

 

 
 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun