pomáhejte finančně

Provoz střediska je financován z více zdrojů. Podstatnou částí se tak děje z veřejných rozpočtů (např. z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, z dotací Jihomoravského kraje, z dotací města Brna a některých jeho městských částí, z dotací města Letovice a dalších). Dalším zdrojem jsou platby klientů za služby. V neposlední řadě můžeme existovat také díky darům různých organizací a soukromých dárců. Každoročně usilujeme rovněž o přidělení grantů různých nadací a máme také omezené vlastní zdroje (příjmy z podnájmu).

Stálé zvyšování finanční náročnosti provozu střediska nás vede ke zvyšování efektivity naší práce a k hledání dalších zdrojů financování. Nechceme, aby se nedostatek peněz dotkl uživatelů našich služeb tím, že bychom museli omezovat jejich kvalitu. Obracíme se tedy na Vás s prosbou o pomoc.

Váš sponzorský příspěvek v jakékoli výši pomůže pokrýt náklady na služby poskytované střediskem Diakonie ČCE v Brně.

 

Bankovní spojení: 30015-1344426309/0800

 

Jménem všech uživatelů našich služeb děkujeme!

Požadujete-li potvrzení o daru pro účely odečtu daru od základu daně, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na pr@diakoniebrno.cz nebo telefonicky na čísle 734 790 995 a sdělte nám své jméno, příjmení a adresu, na kterou vám bude koncem ledna potvrzení zasláno.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun