Návštěvy v Chráněném bydlení Ovečka nejsou zatím povoleny, návštěvy mohou probíhat mimo budovu Diakonie.

chráněné bydlení ovečka

Posláním Chráněného bydlení Ovečka Diakonie ČCE – střediska v Brně je umožnit dospělým lidem s dlouhodobým duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí a podporovat a nacvičovat jejich soběstačnost tak, aby se mohli, v případě svých možností, osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí. 

Přečtěte si další informace o službě nebo si stáhněte potřebné dokumenty.

Korespondenční adresa

Chráněné bydlení Ovečka
Hrnčířská 894/27
Brno
60200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc. Jitka Navrátilová
Telefon: 514 141 445
Mobil: 730 162 177
E-mail: YaoyQOQ-48xy4798~gBhTj
Www: brno.diakonie.cz

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun