služby pro lidi s postižením

Pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením poskytujeme tyto služby:

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun