POSLÁNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE (dále CHBL)

Posláním CHBL je umožnit lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením) takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života formou skupinového bydlení, a to s poskytnutím individuální asistence. 

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CHBL je určené pro lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením (případně v kombinaci s dalším postižením), kteří se chtějí naučit žít samostatným způsobem života a aktivně se podílet na společném chodu domácnosti chráněného bydlení. Zároveň jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu ve formě asistence. CHBL poskytuje službu lidem ve věku od 19 do 64 let (nástup do služby je možný nejpozději v 55 letech).  

Další kritéria pro přijetí do CHBL: 

 • stabilizovaný zdravotní (psychický i fyzický) stav, tzn., osoba není v akutní fázi nemoci
 • písemné doporučení ošetřujícího lékaře
 • osoba je samostatná a soběstačná do té míry, že je schopna postarat se o sebe v době, kdy se pracovnice věnuje ostatním klientům po nezbytnou dobu (např. během návštěvy asistentky s některými klienty u lékaře, na nákupu, volnočasové aktivitě apod.) 

Koho do CHBL nemůžeme přijmout:  

 • osoby prakticky a totálně neslyšící
 • osoby prakticky a totálně nevidomé
 • osoby s autismem
 • osoby se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou
 • osoby s nařízenou ústavní ochrannou léčbou (např. protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • osoby, které nechtějí aktivně spolupracovat na chodu společné domácnosti CHBL (např. úklidy, společné vaření, práce na zahradě)
 • osoby vyžadující celodenní péči (např. lidé zcela upoutaní na lůžko), se zdravotní či jinou specifickou péčí (neposkytujeme zdravotní péči)
 • osobám, které vykazují závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí
 • osoby, které nejsou schopny pobývat v kolektivu klientů CHBL (např. odmítají pobývat s lidmi se zdravotním postižením, nechtějí pobývat v kolektivu)
 • osoby, které nejsou schopny se dorozumět českým nebo slovenským jazykem. 

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

Zásady naší práce vychází z hodnot Diakonie ČCE: Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. 

Milosrdenství a naděje (individuálně partnerský přístup) 

Pomáháme a organizujeme službu s ohledem na člověka, jednáme s respektem, úctou a máme naději, že naše práce má smysl. Klient je vždy rovnocenným partnerem, se kterým o poskytování služby vedeme dialog. Klienta podporujeme k vyjádření svých pocitů, názorů, přání apod. Pracovníci poskytují službu tak, aby vyhovovala potřebám a zvykům jednotlivých klientů a aby vedla k plnění jejich individuálních cílů.  

Fortelnost (odborný přístup) 

Vykonáváme poctivou a odborně prováděnou práci s klienty. Pracovníci poskytují službu na základě odborných poznatků sociální práce a využívají získaných informací z příbuzných oborů (pracovníci mají často kvalifikaci v příbuzných oborech – speciální pedagogika, sociální pedagogika, zdravotní vzdělání). Své vzdělání si prohlubují a doplňují. 

Společenství (kolegialita) 

Pracujeme v týmu a dělíme se o zkušenosti z dobré praxe. Pracovníci mezi sebou spolupracují a předávají si vzájemně informace tak, aby služba klientům byla poskytována plynule, bez velkých rozporů v přístupu pracovníků, jednotně podle individuálních plánů klienta. 

DLOUHODOBÉ CÍLE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

Chráněné bydlení Letovice si klade tyto cíle: 

 • Klienti během pobytu v CHBL získají schopnosti a dovednosti potřebné pro co nejvíce samostatný život.
 • Klienti jsou podporováni v udržování vztahů s rodinou.
 • Klienti mají zajištěnou podporu při péči o své zdraví.
 • Klienti jsou podporováni ve smysluplném trávení času mimo CHBL. 

Časové vymezení zajištění služby

Služba je poskytována nepřetržitě, pracovnice jsou přítomny ve všední dny od 14 hodin do 8:30 ráno, o víkendech celodenně. Kapacita služby je 9 lůžek.

 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let