Dříve vyslovené přání umožňuje člověku předem vyjádřit svou vůli pro případ, že by se v budoucnu dostal do zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyjádřit svůj souhlas nebo naopak nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Pokud dojde k situaci, že nemocný člověk již o sobě a své léčbě nebude schopen rozhodovat z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu sám, budou muset o jeho záležitostech rozhodovat jiní. Ti by pak měli zohlednit jeho vůli a spravovat jeho záležitosti včetně léčebných postupů podle jeho dříve vysloveného přání.

Zákon v zásadě rozlišuje dvě varianty:
1. Dříve vyslovené přání, které pacient sepisuje sám. Následně si na něm nechá úředně ověřit svůj podpis a poté s dokumentem zajde za příslušným lékařem, který dokument potvrdí.

2. Dříve vyslovené přání zapsané do zdravotnické dokumentace pacienta při přijetí do péče nebo kdykoliv během hospitalizace. Součástí jsou podpisy pacienta, lékaře a svědka.

Jednu z možných šablon poskytuje nezisková organizace Cesta domů a vy si jej můžete stáhnout zde.

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let