Možná znáte někoho ve svém okolí, kdo se už dlouhá letá stará a pečuje o blízkého člověka. Může to být vaše sousedka, která roky pečuje o nemocného manžela a občas si v rozhovoru před domem postěžuje, že už nemůže se zády, že ho skoro neuzvedne, a tu operaci žlučníku, no tu musí odložit, protože, kdo by se o něho postaral… Je na to skoro sama, děti nemají, neteř se zastaví o víkendu, doveze nákup, pomůže s koupáním. Pečovatelská služba přijede 3x za týden, ale stejně celodenní péče je na ní. Síly jí pomalu ubývají a roste obava z toho, co kdyby musela do nemocnice, co bude s manželem, kdo se o něj postará. Ona už přece ví, co a jak a manžel, ten po mrtvici nemluví, sám si o nic neřekne. 

Pomocí jak předejít situaci, že se paní sousedka dostane náhle do nemocnice a nikdo nebude vědět,
jak o pána pečovat může být „Nouzový plán péče“.

Je to plán pro všechny pečující, na kterých je závislá další osoba.

Jak systém nouzového plánu péče funguje?

Ve svém okolí de domluvíte s 1-2 osobami, které jsou v případě nouze ochotny a schopny se o vašeho blízkého postarat.  
Vyplníte formulář, který naleznete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/nouzovy-plan-pece/.

Nouzový plán péče obsahuje komplexní informace o tom, jak probíhá péče a jaké jsou potřeby osoby, o kterou se pečující stará. Zároveň jsou v něm uvedeny jména a kontaktní údaje dvou náhradníků, kteří ho v případě nouze zastoupí.

Dříve než začnete Nouzový plán péče vyplňovat, promluvte si, prosím: 

  1. s osobou, o kterou pečujete (je-li to možné)
  2. s kontaktními osobami, které uvádíte
  3. s dalšími členy rodiny, pracovníky sociálních a zdravotních služeb a s lidmi, kterým důvěřujete
  4. nebo se obraťte na sociálního pracovníka či koordinátora na městském úřadě s žádostí o vyplnění
    a odeslání anebo zavolejte poradkyním Pečuj doma na linku 800 915 915

Vyplněný formulář uložíte do systému webu pecujdoma.cz.

Poštou dostanete průkaz pečujícího a samolepku, kterou si nalepíte na průkaz pojištěnce.

Jeden vyplněný plán uložte u osoby, o kterou pečujete, aby byl dostupný v případě potřeby.

Pokud se cokoliv stane, záchranná služba/policie kontaktuje  „Pečuj doma“ a bude zajištěno předání péče na náhradní osobu. 

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let