informace o službě

Chráněné bydlení Nosislav (dále CHBN) je pobytová služba, která nabízí možnost lidem se středním a těžkým postižením starším 40 let žít co nejvíce samostatně, a to formou bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a dopomoc při zvládání běžných aktivit a činností souvisejících s vedením domácnosti a sebeobsluhy.      

Pro koho tu jsme?

CHBN je určené pro lidi starší 40-ti let, kteří jsou v důsledku svého postižení ve své soběstačnosti omezeni tak, že nejsou schopni samostatného bydlení ve své vlastní domácnosti, a proto potřebují podporu a asistenci.

Základní principy CHBN

  • podpora přirozených vztahů

Pracovníci CHBN při poskytování služby motivují a podporují klienta v udržování jeho přirozených vazeb s okolím.

  • podpora soběstačnosti

Pracovníci CHBN podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

  • individuální přístup

Pracovníci CHBN se při poskytování služby snaží pružně reagovat na změny ze strany klienta a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit potřebám klienta.

  • profesionální přístup

Pracovníci CHBN udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na udržování a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

  • respekt k duchovním potřebám 

Pracovníci CHBN při poskytování služby plně respektují duchovní potřeby klienta.

  • zachování důstojnosti

Pracovníci CHBN podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva.

Chráněné bydlení si klade tyto cíle:

  1. Podporovat a udržovat soběstačnost klienta, který z důvodu věku a postižení není schopen zajišťovat své životní potřeby v nezbytné míře samostatně, a zajistit mu podmínky pro důstojný život.
  2. Vytvářet domácí prostředí
  3. Podporovat klienty v udržování kontaktů s okolím a rodinou.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun