kontaktní místo čals

Diakonie ČCE – středisko v Brně je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS). Snažíme se naši činnost zaměřovat na pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám.

V rámci aktivit kontaktního místa nabízíme: 

  • informační materiály zaměřené na otázky související s Alzheimerovou chorobou

  • svépomocné skupiny, tzv. "Čaje o páté" pravidelná setkávání pečujících s lidmi v podobné situaci, vzájemné sdílení zkušeností, podpora v péči o Vaše blízké s demencí 

  • telefonické a osobní konzultace

  • testování paměti pro ty, kteří pociťují potíže v oblasti paměti, paměť vyšetřujeme pomocí sady testů, vyšetření trvá přibližně hodinu, výsledky testu ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné, a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Pokud ano, je třeba podstoupit odborné vyšetření u neurologa, psychiatra, anebo geriatra, který pomocí dalších testů zjistí, co je příčinou poruchy paměti a případně zahájí vhodnou léčbu. Kontakty na lékaře získáte po vyšetření. Vyšetření paměti je primárně určeno lidem nad 60 let.

  • trénování paměti pro všechny - bude probíhat 6. listopadu a 4. prosince 2017 vždy v 15:30 a je vhodné jak pro zdravé osoby, tak i pro osoby s počínající demencí, které mohou přijít i s doprovodem. Trénování paměti je zdarma, přesto prosíme, objednávejte se na telefonu 734 166 378.

V případě Vašeho zájmu o jakoukoli z výše zmíněných aktivit můžete kontaktovat Bc. Kláru Šenkyříkovou, v pracovní dny na tel. č.: 734 166 378 v době 13 - 15 hodin.

Korespondenční adresa

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Hrnčířská 894/27
Brno
60200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc.  Klára Šenkyříková
Telefon: 734 166 378
E-mail: 6fkl8.e6LTqsR9ef4.kmb

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun