kontaktní místo čals

Diakonie ČCE – středisko v Brně je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS). Snažíme se naši činnost zaměřovat na pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinám.

V rámci aktivit kontaktního místa nabízíme:

 • informační materiály s tématikou demence
 • osobní a telefonické poradenství na toto téma
 • setkávání svépomocné skupiny – tzv. Čaje o páté
  • setkáváme se vždy jednu středu v měsíci v 17 hod.
  • jde o setkání rodinných příslušníku, kteří pečují o blízké osoby s demencí, mají tak možnost strávit čas ve společnosti lidí, kteří řeší stejné nebo podobné potíže s touto nemocí, mohou zde najít podporu, vzájemné sdílení, předávání si cenných zkušeností z praxe
 • vyšetření paměti – je primárně určeno pro osoby kolem 60 let věku a je založeno na vyplnění baterie testů. Pomůže odhalit, zda je případně zjištěná porucha paměti v normě, nebo je už třeba potíže řešit s odborníky
 • trénování paměti – nově určeno pro osoby v počáteční fázi demence a jejich pečujícím, kteří chtějí získat praktické návody na trénování paměť doma. Zdraví senioři mají v Brně dostatek možností trénovat paměť v různých spolcích, ale osoby, které mají s pamětí výrazné potíže, tolik možností nemají. I proto chceme nabídnout především těmto lidem a jejich blízkým načerpání inspirace.
  • termíny v první polovině roku 2018 jsou následující (vyhrazujeme si právo termíny v případě nutnosti posunout): 5.3., 3.4., 3.5., 4.6., v červenci a srpnu trénování probíhat nebude, termíny na druhou polovinu roku budou upřesněny koncem letních prázdnin
  • začátek v 15:30 hod. na ul. Hrnčířská 27. Vždy je třeba se objednat!

Dle našich časových možností pořádáme přednášky tematicky zaměřené na problematiku demence, seznamujeme veřejnost s činností Diakonie ČCE – střediska v Brně a KM ČALS v Brně. Naše pravidelné akce probíhají v budově Diakonie ČCE na Hrnčířské 27 v Brně, není-li uvedeno jinak.

Kromě zmíněných pravidelných aktivit v roce 2018 chystáme:

 • 28. 6. ve čtvrtek přednáška na téma „Podpora pečujících aneb jak motivovat a aktivizovat blízké osoby s demencí“. Přednášet bude pan Zdeněk Choura, v sociální oblasti pracuje s lidmi s demencí 21 let, je zároveň lektor a odborný konzultant v problematice osob s demencí. I na tuto přednášku je nutné se z kapacitních důvodů přihlásit telefonicky u paní Šenkyříkové. Přednáška začíná v 16 hod. Konkrétní místo bude upřesněno týden před akci.
 • Každoročně se ve druhé polovině září aktivně účastníme Brněnských dnů pro zdraví, kdy obvykle pořádáme přednášku na téma demence a paměť vyšetřujeme s posíleným týmem, abychom uspokojili co nejvíc zájemců. Bližší informace bývají zveřejněny v době letních prázdnin.

Na VŠECHNY námi nabízené aktivity je NUTNÉ OBJEDNAT SE TELEFONICKY: Klára Šenkyříková, tel. č. 734 166 378. Pokud se nedovoláte, nemůžu hovor přijmout, ale v nejbližším možném čase se vám ozvu zpět. Těším se na setkávání s Vámi!

Korespondenční adresa

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti
Hrnčířská 894/27
Brno
60200

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Bc.  Klára Šenkyříková
Telefon: 734 166 378
E-mail: 6fkl8.e6LTqsR9ef4.kmb

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun