Rok se s rokem sešel a my jsme se opět setkali, abychom se radovali společně.

Den pro Diakonii je setkání lidí z brněnského střediska Diakonoie, z poboček v Letovicích a Nosislavi. Příjemně strávené odpoledne v zahradě Blahoslavova domu.

Děkujeme!

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun