podporují nás

Provoz střediska je financován z více zdrojů. Podstatnou částí se tak děje z veřejných rozpočtů (např. z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, z dotací Jihomoravského kraje, z dotací města Brna a některých jeho městských částí, z dotací města Letovice, dotací z ORP Židlochovice). Dalším zdrojem jsou platby klientů za služby. V neposlední řadě můžeme existovat také díky darům různých organizací a soukromých dárců. Každoročně usilujeme rovněž o přidělení grantů různých nadací.

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun