Správa střediska 

Statutárním orgánem, který řídí činnost střediska a jedná za středisko navenek je správní rada. Za každodenní chod střediska je odpovědný ředitel střediska, který je současně předsedou správní rady.

Správní rada Diakonie ČCE – střediska v Brně pracuje v tomto složení:         

Mgr. Lenka Svobodová - předsedkyně správní rady

Hana Prchalová - členka správní rady

Eva Živná - členka správní rady

Poradním orgánem a současně orgánem, který vykonává dozor nad činností Diakonie ČCE – střediska v Brně je dozorčí rada Diakonie ČCE – střediska v Brně. Jednotlivé členy dozorčí rady volí spolupracující sbory Českobratrské církve evangelické.

Dozorčí rada Diakonie ČCE - střediska v Brně pracuje v tomto složení:

Mgr. Jaromír Klimek, předseda dozorčí rady

Mgr. Hana Svobodová, místopředsedkyně dozorčí rady

Členové dozorčí rady:

Daniela Chladilová, ThDr. Ondřej Macek, Pavla Potočková,  MUDr. Jakub Ventruba, Bc. Zulika Broumová, Mgr. Alexandra Jacobea, Mgr. Martina Vaňásková, Bc. Petra Stávková, Miroslava Priknerová, Zdena Zobačová

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Najdete nás na 0 místech v kraji
Poskytujeme 0 služeb
Přispěli jste nám 0 korun