Správa střediska 

Statutárním orgánem, který řídí činnost střediska a jedná za středisko navenek je správní rada. Za každodenní chod střediska je odpovědný ředitel střediska, který je současně předsedou správní rady.

Správní radu Diakonie ČCE – střediska v Brně tvoří:         

 • Lenka Svobodová - předsedkyně správní rady
 • Hana Prchalová - členka správní rady
 • Eva Živná - členka správní rady

Poradním orgánem a současně orgánem, který vykonává dozor nad činností Diakonie ČCE – střediska v Brně je dozorčí rada Diakonie ČCE – střediska v Brně. Jednotlivé členy dozorčí rady volí spolupracující sbory Českobratrské církve evangelické.

Dozorčí radu Diakonie ČCE - střediska v Brně tvoří:

 • Jaromír Klimek, předseda dozorčí rady
 • Daniela Chladilová
 • Alexandra Jacobea
 • Radka Jersonová
 • Ondřej Macek
 • Pavla Potočková
 • Miroslava Priknerová
 • Jan Sláma
 • Petra Stávková
 • Martina Vaňásková
 • Jakub Ventruba
 • Zdena Zobačová

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let