o nás

Diakonie Českobratrské církve evangelické:

  • je jednou z největších nestátních organizací poskytující sociální služby v České republice
  • má svá střediska po celé České republice
  • jednotlivá střediska jsou evidovanými právnickými osobami a jsou vedena v rejstříku, který spravuje Ministerstvo kultury ČR v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., církevní zákon
  • naše práce vychází z křesťanských hodnot, pomáháme všem bez rozdílu
  • naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická

Středisko v Brně:

  • zahájilo svůj provoz v roce 1993
  • jeho činnost je řízena správní radou, za každodenní chod střediska odpovídá jeho ředitel. Na chod střediska dohlíží dozorčí rada střediska, která je volena spolupracujícími farními sbory Českobratrské církve evangelické
  • spolupracuje s těmito sbory: FS ČCE Brno I, FS ČCE Brno II, FS ČCE Brno - Husovice, FS ČCE Brno - Židenice, FS ČCE Vanovice, FS ČCE Nosislav

#diakoniebrno

Brněnské středisko Diakonie ČCE poskytuje tyto sociální služby:

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let