Hodnoty, o které se opíráme

12. dubna 2021Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje. Čtyři hodnoty, o které se opíráme v Diakonii.
Hodnoty, které chceme rozvíjet a předávat. Hodnoty, které jsou oporou a motivací naší práce. 

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Milosrdenství
Žít milosrdně pro nás znamená:

 • sloužit, dopomáhat, organizovat službu vždy s ohledem na člověka
 • jednat s klientem s respektem
 • poskytovat emoční podporu


Naděje

Žít z naděje pro nás znamená:

 • rozumět významu osobního rozvoje a hledat k němu příležitosti
 • trpělivost a schopnost zdravého odstupu
 • ochotu pracovat na strategii a rozvoji organizace
 • osobní angažovanost


Společenství

Tvořit společenství pro nás znamená:

 • v pracovním týmu pravdivě sdílet informace, znalosti, zkušenosti
 • dělit se o zkušenosti dobré praxe
 • přijímat i poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení
 • řešit konflikty a neshody
 • vnímat svou odpovědnost za sebe i celek Diakonie


Fortelnost

Pracovat fortelně pro nás znamená:

 • posilovat odpovědnost za poskytování služeb
 • udržovat profesionální hranice
 • zvládat zátěžové situace
 • zvládat komunikaci
 • dodržovat mlčenlivost

https://hodnoty.diakonie.cz/
 

Hodnoty, o které se opíráme
12. dubna 2021 - Hodnoty, o které se opíráme

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Pečujeme o 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Za rok 2020 jste nás podpořili částkou 0 korun
Jsme tady pro vás již 0 let