Slovo na rok 2022

6. ledna 2022
Slovo na rok 2022
6. ledna 2022 - Slovo na rok 2022

Jako každý den vyjde ráno slunce, tak se stejnou jistotou každý rok očekávám, jaké slovo z bible na mě čeká a co bude Hospodin chtít říct celému našemu kolektivu na Hrnčířské v Brně. Z Písma svatého vybírají dobrovolníci s modlitbou konkrétní krátké úryvky, které vypíší na kartičky a z nich si pak na vánočním večírku losujeme každý verš pro sebe a pak také služebně nejmladší člen týmu pro celé středisko.

Letošní slovo je toto:

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. (Římanům 8,26)

Jiný překlad bible:
Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně

modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.

Můj překlad:
Bůh: Počítám s tím, že děláte chyby, a taky s tím, že si co chvíli nebudete vědět rady. Jsem

a budu s vámi, ve vás, ve spánku, v práci, v nemoci, na procházce, v baru, v těžkých roz
-
hovorech i ve chvílích radosti a štěstí.

Eva Tomková

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let