74414159_2585336591534282_399729045710831616_n

Zazvoní telefon, „Dobrý den, paní Nováková, tady neurologická klinika, oddělení JIP, když jsme spolu mluvili při příjmu Vaší maminky do nemocnice, nemohli jsme říci nic konkrétního. Nyní po všech vyšetřeních víme, že Vaše maminka je ve vážném, ale stabilizovaném stavu, prodělala mozkovou příhodu, momentálně má ochrnutou pravou polovinu těla a obtíže s mluvením. Překládáme ji na oddělení ošetřovatelské péče a rehabilitace. Po počátečním šoku, kdy se Vám skoro zastaví srdce, začne v hlavě roj otázek: co bude dál? Návštěvy jsou zakázané a tak maminku nevidíte několik týdnů, vše se dozvídáte po telefonu od ošetřujících lékařů. Za měsíc Vám řeknou, že nelze očekávat další zlepšení, a že Vám ji příští týden propustí domů. Když se zeptáte, co zvládá, tak se dozvíte, že se sama nepostaví, má pleny, obtíže s polykáním a jídlem i s mluvením. Rozhodně nemůže zůstat sama a bude potřebovat ošetřovatelskou péči.
Nejspíš Vás přepadne strach, copak jsem zdravotní sestra a pečovatelka, copak bych to uměla a zvládla? Z čeho budu žít? To mám přestat pracovat a zůstat doma? Jak to vlastně je, když budu doma s pojištěním, příjmem, bude se mě to počítat na důchod? Mám nějaké výhody?
Jsou nějaké organizace, které mně pomohou? Jak se na lůžku člověk umyje? Jak s ním manipulovat, abych neublížila jemu nebo sobě? Hlavou jde jedna otázka za druhou. Pomůcky, příspěvky, rehabilitace, kde se co vyřizuje, co může udělat praktický lékař, co uhradí zdravotní pojišťovna?

K péči se občas dostaneme „jako slepý k houslím“, nikdo se nás neptá a život nás postaví do situace, o které jsme nikdy nepřemýšleli.
brněnském středisku Diakonie právě z těchto důvodů vznikl pilotní projekt poradny SVÍTÁNÍ pro pečující a pozůstalé. Působíme v Brně, částečně po domluvě na Židlochovicku a Kuřimsku. Můžeme přijet k Vám domů a v situaci, která je podobná té na počátku článku, Vás provést úskalím péče.

Poskytneme Vám základní orientaci v systému sociálních služeb, informace z oblasti příspěvku na péči, důchodového a nemocenského pojištění. Poradíme s kontakty na domovy pro seniory, odlehčovací a pečovatelské služby. Výběr a dostupnost zdravotních pomůcek a jak a kde ji získat. Dále zaučíme pečující osobu v manipulaci a doporučíme vhodné a bezpečné uspořádání domácnosti.
V situacích, kdy se jedná o nevyléčitelně nemocné, kterým jejich nemoc přináší těžkosti a komplikace, poskytneme kontakty na hospicové služby, podporu, provázení pečováním a doprovázení.

Diakonie ČCE dlouhodobě svým projektem „PEČUJ DOMA“ usiluje o pomoc a podporu všech, ze kterých se stali pečující. Na webových stránkách: https://www.pecujdoma.cz/ najdou pečující i praktická výuková videa, jak zvládnou hygienu na lůžku, polohování, podávání jídla, základní rehabilitaci apod.
Je zde k dispozici také poradna v oblasti právní, ošetřovatelské, psychologické a duchovní a bezplatná linka pro pečující 800 915 915 od 9.00 do 20.00 hodin.
V době koronavirové je možné se kurzů pro pečující účastnit online.
Jsou zde také možnosti online setkání v podpůrných psychoterapeutických skupinách pro pečující.

NEBÝT NA TO SÁM“ to je to, co by každý z pečujících měl mít na mysli.

NEBÁT SE ŘÍCT SI O POMOC“ a zkusit ji najít ve svém okolí prostřednictvím registrovaných sociálních služeb, jako je pečovatelská služba, osobní asistence, centrum denních služeb nebo denní stacionář.

V závěru uvádíme zajímavé odkazy z oblasti péče:

Podpořte Diakonii

Diakonie v číslech

Každoročně pečujeme o více, než 0 klientů
Pracuje u nás 0 zaměstnanců
Jsme tady pro vás již 0 let